به سايت اتحاديه خرازان و پوشاك شهرستان ري خوش آمديد

 

  نمونه فرم ها  
 

نمونه فرم اقرارنامه


 


 
     

   
 

قانون نظام صنفي

 قانون كامل چك

قانون كار

 

*********

قانون ماليات مستقيم

قانون ماليات اصناف

قانون ماليات ارزش افزوده

 

 

*********

پايگاههاي اينترنتي

شوراي اصناف

مركز امور اصناف

 


 

 

 


 

admin@kharazan-ray.com

 
     


Designed By Hassan Hassani